Извънкласни занимания

Габриела Георгиева 

Габи участва в Детски хор "Милка Стоева" към Младежки културен център, Бургас

Симона Иванова

В свободното си време Мони тренира гимнастика.