Нашите успехи

       Чрез участието на децата в различни форми за изява се предоставя възможност за творческа дейност и приложение на задълбочените знания и придобити умения; създават се условия за реализация на постиженията, възпитават се в състезателен дух, "сверява се часовника" на възможностите с другите участници. Тук споделяме нашите успехи и нашите любими занимания извън училище. Старанието и активността са нашата гордост. 

Тази страница има подстраници в следните насоки:


Това са бутоните за преки връзки към тях.