Нашият клас, нашето училище

II "а" клас

ОУ "Св. княз Борис I", гр. Бургас

2018/2019 учебна година

Здравей, втори клас! И теб ще покорим!

I "а" клас, 2017-2018 учебна година

          В I "а" клас има 9 момичета и 12 момчета. Всички деца са посещавали подготвителна група в детската градина и това е причината те бързо да свикнат с новата за тях учебна обстановка и новият учебен режим. Всички първокласници идват с подготвени учебници и помагала според учебната програма за деня и със старателно написани домашни задачи. Още от първите учебни дни те се представиха като любознателни и активни ученици. Показаха, че обичат спортните игри, рисуването и изработването на различни изделия в часа по технологии и предприемачество.  Обичат да гледат анимационни филмчета за деца, обичат да пеят песни, да рецитират стихове и да разказват приказки. Някои от тях се забавляват с компютърни игри.

        Класен ръководител на I "а" клас е госпожа Елисавета Иванова. Тя им преподава по всички учебни предмети в първи клас.

       Всички деца от класа изучават английски език по специална програма със съдействието на Център за личностнa подкрепа и развитие, гр. Бургас .  Децата посещават групата за целодневно обучение с учител г-жа Григорова. Там те учат, играят, творят.

Нашето училище

За повече информация може да бъде посетен уебсайта на ОУ "Св. княз Борис I" , гр. Бургас: