Ние учим

В тази страница в подменюта са публикувани материали, които могат да бъдат в помощ на работата ни в учебните часове, могат да бъдат полезни за информация, упражнение и подготовка вкъщи.

Бутоните по-долу препращат към страниците в сайта на бившия мой "д" клас или в създадени от мен други сайтове на класове. 

УЧЕБНИ РЕСУРСИ, КОИТО ИЗПОЛЗВАМЕ В ЧАС

ЕТИКЕТ И ЕСТЕТИКА НА МАСАТА

ФЛАШ КАРТИ ЗА УПРАЖНЕНИЕ НА ДУМИ С РЕДА НА АНГЛИЙСКАТА АЗБУКА 

ОТ УЧЕБНИКА  "HELLO ENGLSIH""

Lesson 2  "Hello"  Нова лексика

ИЗВЪНКЛАСНО ЧЕТЕНЕ: 

"Пипи Дългото чорапче", Астрид Линдгрен


ЛИЧНИ МЕСТОИМЕНИЯ - ТЕКСТ ЗА УПРАЖНЕНИЕ - 3 клас

Тестове