Ние учим

В тази страница в подменюта са публикувани материали, които могат да бъдат в помощ на работата ни в учебните часове, могат да бъдат полезни за информация, упражнение и подготовка вкъщи.

Бутоните по-долу препращат към страниците в сайта на бившия мой "д" клас или в създадени от мен други сайтове на класове. 

Тестове