Полезни връзки

       Подменюто "Полезни връзки" Ви препраща към уебстраницата на бившия ми "д" клас, където е публикуван списък с полезни за децата образователни и занимателни сайтове.      

За родителите има пряка връзка към сайтове, в които могат да намерят полезна информация. 

Това е бутонът за пряка връзка: