С технологиите в час

                                                                                          ЕНВИЖЪН - 

                                образователна  софтуерна система за обучение в час: един компютър - много мишки!

Повече информация може да се прочете в сайта :   https://www.nimero.com/

        На 19 януари'18 г. учениците от 1. 'а' клас проведоха своя първи час с  приложение на образователната програма Енвижън. За някои от децата тя беше позната, но повечето от тях за първи път работеха с нея. Преговориха знанията по математика, работиха по двойки, помагаха си, забавляваха се. Всеки път се прави отчет в проценти и резултати за верни и грешни отговори и така може да се проследи  нивото на знанията на учениците. Като за първи път децата не показаха много високо ниво, но това е обяснимо и очаквано. Сигурно е, че те ще бъдат по-успешни в следващите часове, когато свикнат с начина на работа, избор на верните бутони и работи с безжична мишка. 

(Да се кликне върху снимките, за да се видят в пълен формат) 

Програмируема играчка Bee-Bot в помощ на обучението

  • Удачна за използване като отправна точка за преподаване и упражняване на контрол над обекти, алгоритнични дейности, програмиране на дейности за малки деца, пространствена ориентация и др.
  • Олекотена конструкцуия и подсилен дизайн
  • Ясни и ярки бутони
  • Памет до 40 стъпки
  • Без объркващи градуса програма
  • Озвучаване
  • Мигащи очи за потвърждаване на инструкциите
  • Движение във всяка посока - 15 сантиметра
  • Завъртане на 90°
  • дава възможност на децата да подобрят своите умения за посоките, да програмират поредица от движения в посока напред, назад, наляво, надясно и завиване под 90 °

Първи и успешни опити за програмиране пътя на роботчетата Мая и Супермен :) 

(Да се кликне върху снимките, за да се видят в пълен формат)