Седмична програма

Втори учебен срок - II "а" клас

2018-2019 учебна година

Седмично разписание на учебните часове

График на учебните часове

Важно: Ден за консултации с ученици   -    Сряда след 5-ия час в класната стая;

Важно: Ден за среща и консултации с родители-     Петък след 5-ия час в кл. стая;