Седмична програма

Първи учебен срок - I "а" клас

2017-2018 учебна година

През втория учебен срок няма съществена промяна. В понеделник часът по ФВ и спорт е преместен да бъде 3 час, а математика е 2 час. 

Може да спазваме програмата, показана по-долу.

График на учебните часове

Важно: Ден за консултации с ученици   -    ВТОРНИК след 5-ия час в класната стая;

Важно: Ден за среща и консултации с родители-     ЧЕТВЪРТЪК след 5-ия час в кл. стая;