Старание и активност

Отличие за старателно писане получиха: Симона, Анастасия, Даниела, Александра Николова, Александра Иванова, Калоян, Емил. В очакване сме да се постараят и другите деца от класа!!!