Старание и активност

Отличие за старателно писане получиха: Симона, Анастасия, Даниела, Александра Николова, Александра Иванова, Калоян, Емил. В очакване сме да се постараят и другите деца от класа!!! 

Красивото и вярно писане в първи клас е за награда и пооощрение. Тези деца от нашия клас положиха усилия за това! Очакваме още грамотички да бъдат получени от всички!