Учебен календар

Учебен календар за 2018 - 2019 учебна година

НЕУЧЕБНИ ДНИ                                                                                                                                             УЧЕБНИ СРОКОВЕ И  ВАКАНЦИИ

22 - 24.09.2018 г. - Официален празник  НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ                        I учебен срок 17.09.2018 - 04.02.2019 г. 

01.11.2009 г..  Официален празник - ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ                                    II учебен срок 06.02. - 31.05.2019 г.

26-29.04.2018 г..  ВЕЛИКДЕН                                                                                                           01.11 - 04.11.2018 вкл. - ЕСЕННА ВАКАНЦИЯ

01.05.2019 г. - Официален празник - ДЕН НА ТРУДА                                                                  22.12.2018 - 02.01.2019 вкл. - ЗИМНА ВАКАНЦИЯ

06.05.209 г. - Официален празник - ДЕН НА БЪЛГ. АРМИЯ                                                       05.02.2019 - СРОЧНА ВАКАНЦИЯ

21.05.2019 г. ДЗИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

23.05.2019 г. - ВТОРИ Държавен зрелостен изпит

24.05.2019 г.  - ДЕН НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ