Успехи на класа

Нашите сертификати, че сме посланици на усмивките в Конкурс за снимка

"Най-усмихнат клас на България" 2018, организиран от Сдружение "Усмивка", Бургас