Връзка с нас

Класен ръководител и администратор на уебсайта 

Елисавета Иванова

ОУ "Св. княз Борис I", гр. Бургас

 ул. "Св. Климент Охридски" № 31

- служ. тел. 056 846 054 

0887 332075

eli_aleks@abv.bg