Събития в класа

Тази страница има подстраници в следните насоки:

 Това са бутоните за преки връзки към тях.

В тях отразяваме участието ни в тържествата на класа, рождениците на класа, екскурзии и горски училища, различни осъществени идеи и др.